We review the publicly available app and share tech tips. If you have any complaint about anything (the app content, images and the review itself) or removal of your own app/software pieces, please email us here: [email protected]. We will take necessary modifications within 24 hours.

Kerko ne Kur’an For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer

Loading...

Kerko ne Kur'an For PC Windows (7, 8, 10 and 10x) & Mac Computer

In this post, you will learn about, how to use Kerko ne Kur’an in your PC like Windows 7,8 or 10 and Mac without having an Android Phone. You will get easy to follow instructions ahead which will make your day, for sure. 🙂

The easiest way to use Kerko ne Kur’an for PC (32/64 bit) Windows & Mac (10.0 or Later) is installing an Android emulator like Bluestacks or Nox Player on your Computer or Mac. Then search the app using the Emulator’s search box and install that app. You can enjoy the fully functional Kerko ne Kur’an app on your Computer from now on. It’s that simple.

Some Screenshots of Kerko ne Kur’an

Kerko ne Kur'an For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 5Kerko ne Kur'an For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 6Kerko ne Kur'an For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 7Kerko ne Kur'an For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 8Kerko ne Kur'an For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 9Kerko ne Kur'an For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 10Kerko ne Kur'an For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 11Kerko ne Kur'an For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 12Kerko ne Kur'an For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 13Kerko ne Kur'an For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 14Kerko ne Kur'an For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 15Kerko ne Kur'an For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 16

For more details and step-by-step guide; please read on –

Detailed Specifications of Kerko ne Kur’an

Kerko ne Kur'an For PC Windows (7, 8, 10 and 10x) & Mac Computer

App Name: Kerko ne Kur’an

Store Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kerko.ne.kuran

App Version: 12.3

APK Size: 5.4M

Android Version: 3.2 and up

Score: 4.8

Downloads: 10,000+

What Is Kerko ne Kur’an and What It Does?

Ky aplikacion është krijuar me qëllim për t’ua lehtësuar të gjithë të interesuarve kuptimin dhe mësimin e Kur’anit, shpjegimin dhe interpretimin e rregullave, sureve dhe temave të ndryshme rreth jetës në Kur’an, aplikacioni është krijuar në 4 gjuhë: Shqip, Anglisht, Turqisht, Gjermanisht * Nuk ka reklama! Përdorimi Në menynë kryesore janë 4 butona: kategoritë, leximi i Kur’anit në gjuhën Shqipe, leximi i Kur’anit në gjuhen Arabe me shkronja Latine si dhe leximi i Kur’anit në gjuhen Arabe. Kategoritë: Te kategoritë kemi një sërë temash për të cilat flet Kur’ani, pasi të klikoni në temën e cila ju intereson hapet faqja me ajetet ku flitet për temën që ju intereson. Pasi të zgjedhni ajetin e dëshiruar shfaqet ajeti i plotë. Për të ndryshuar faqet rrëshqitni gishtin në anën e dëshiruar. Kërko: Në faqen për kërkim ekziston hapësira ku duhet të shënoni kategorinë e kërkuar, pasi të shkruani shkronjat atëhere aplikacioni i gjen të gjitha kategoritë që i përmbajnë ato shkronja; pasi të klikoni në temën e cila ju intereson hapet faqja me ajetet ku flitet për temën që ju intereson. Pasi të zgjedhni ajetin e dëshiruar shfaqet ajeti i plotë. Për të ndryshuar faqet rrëshqitni gishtin në anën e dëshiruar. Leximi i Kur’anit në gjuhën Shqipe: Në faqen e leximit të Kuran’it keni mundësinë të zgjedhni suren e dëshiruar, pasi të zgjedhni suren keni mundësinë të zgjedhni edhe ajetin e dëshiruar dhe aplikacioni do të fokusohet në ajetin e zgjedhur. Për të ndryshuar faqet rrëshqitni gishtin në anën e dëshiruar. Leximi i Kur’anit në gjuhën Arabe me shkronja Latine: Në faqen e leximit të Kuran’it keni mundësinë të zgjedhni suren e dëshiruar, pasi të zgjedhni suren keni mundësinë të zgjedhni edhe ajetin e dëshiruar dhe aplikacioni do të fokusohet në ajetin e zgjedhur. Për të ndryshuar faqet rrëshqitni gishtin në anën e dëshiruar. Leximi i Kur’anit në gjuhën Arabe: Në faqen e leximit të Kur’an’it keni mundësinë të zgjedhni suren e dëshiruar, pasi të zgjedhni suren keni mundësinë të zgjedhni edhe ajetin e dëshiruar dhe aplikacioni do të fokusohet në ajetin e zgjedhur. Për të ndryshuar faqet rrëshqitni gishtin në anën e dëshiruar.

Read more from the official application page here: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kerko.ne.kuran

Step By Step Guide To Install & Use Kerko ne Kur’an For PC

Using an Android App on Windows Computer is kind of tricky and you need to follow some extra steps. It is because the Windows computer (https://www.microsoft.com/en-us/windows) can only run the EXE file as an application. Since Android apps (https://www.android.com) come with a .apk file that your computer can not run or execute. In this case, we will use some third party software like Bluestacks or Nox Player (software or app or games emulator) who can emulate your Kerko ne Kur’an app on PC and you are ready to start using this app from your computer.

It is worth mentioning that, Kerko ne Kur’an is a popular app and will run smoothly in your Windows 10/8/7 and even in XP or the vintage Windows Vista.

Just need to follow the steps mentioned below to make it work perfectly. Follow on…

Step 01: Install BlueStacks or Nox Player on your computer. If you haven’t yet downloaded and installed those, please go to this link https://www.bluestacks.com/ (for BlueStacks Official Download) or https://www.bignox.com/ (for Nox Player Official Download).

Step 02: Once BlueStacks is installed on your PC, open it from your Start menu or icon located at Desktop. It will take some time to initiate all the programs for the very first time.

Step 03: When BlueStacks is fully opened; just click on the “Google Play Store” icon which you will find on the home screen of BlueStacks.

Step 04: On the Play Store, find the “Search Box” at the top and type Kerko ne Kur’an and hit enter on your keyboard. Pick the first app and then click on “Install”. If you don’t find your app on Google Play Store, then use this link – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kerko.ne.kuran and download the APK and once downloaded; drag that APK file on the home screen of BlueStacks and it will be installed automatically.

Step 05: After the app installation is complete; open Kerko ne Kur’an from the “installed apps” section of Bluestacks. Or, you will find your newly installed app on the home screen of BlueStacks.

Step 06: Awesome! You are done. Keep exploring the features of Kerko ne Kur’an and stay on top of everyone (as you are smarter than everyone out there because you know how to use it on your PC and you can leverage your time, knowledge, and skills properly from now on).

What’s Next?

Loved our tutorial and installation guideline and found it helpful? Don’t forget to share it with your friends and colleagues following the social share icons below. 🙂

Disclaimer & App Usages Policy:

We the BitGlit Editors panel are not affiliated with Kerko ne Kur’an at any level. The image, APK File and other media of this page are copyrighted to the Developer of this app, and they hold the right. We don’t provide or host any Download link and if you find any link; then they are from third-party sources like APK Pure and APK Mirror.

Loading...

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top