Τεστάκια Βιολογίας For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer

Τεστάκια Βιολογίας For PC Windows (7, 8, 10 and 10x) & Mac Computer

In this post, you will learn about, how to use Τεστάκια Βιολογίας in your PC like Windows 7,8 or 10 and Mac without having an Android Phone. You will get easy to follow instructions ahead which will make your day, for sure. 🙂

The easiest way to use Τεστάκια Βιολογίας for PC (32/64 bit) Windows & Mac (10.0 or Later) is installing an Android emulator like Bluestacks or Nox Player on your Computer or Mac. Then search the app using the Emulator’s search box and install that app. You can enjoy the fully functional Τεστάκια Βιολογίας app on your Computer from now on. It’s that simple.

Some Screenshots of Τεστάκια Βιολογίας

Τεστάκια Βιολογίας For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 5Τεστάκια Βιολογίας For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 6Τεστάκια Βιολογίας For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 7Τεστάκια Βιολογίας For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 8Τεστάκια Βιολογίας For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 9Τεστάκια Βιολογίας For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 10Τεστάκια Βιολογίας For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 11Τεστάκια Βιολογίας For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 12Τεστάκια Βιολογίας For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 13Τεστάκια Βιολογίας For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 14Τεστάκια Βιολογίας For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 15Τεστάκια Βιολογίας For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 16Τεστάκια Βιολογίας For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 17Τεστάκια Βιολογίας For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 18Τεστάκια Βιολογίας For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 19Τεστάκια Βιολογίας For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 20Τεστάκια Βιολογίας For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 21Τεστάκια Βιολογίας For PC Windows (7, 8, 10, 10X) & Mac Computer Image Number- 22

For more details and step-by-step guide; please read on –

Detailed Specifications of Τεστάκια Βιολογίας

Τεστάκια Βιολογίας For PC Windows (7, 8, 10 and 10x) & Mac Computer

App Name: Τεστάκια Βιολογίας

Store Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.alamot.bioltests

App Version: 1.0

APK Size: 166k

Android Version: 4.0.3 and up

Score: 4.8

Downloads: 1,000+

What Is Τεστάκια Βιολογίας and What It Does?

Η εφαρμογή αυτή διατίθεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ και ΔΕΝ περιέχει διαφημίσεις. Πρόκειται για ένα σύνολο από τεστάκια με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας. Προς το παρόν, περιέχονται συνολικά περίπου 200 ερωτήσεις που προέρχονται από τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για Βιολόγους του 2002, 2004, 2006 και 2008 και μόνο από το βιολογικό μέρος του “Γνωστικού αντικειμένου”. Οι ερωτήσεις αυτές έχουν κατανεμηθεί σε διάφορους επιμέρους θεματικούς τομείς της επιστήμης της Βιολογίας. Χαρακτηριστικά εφαρμογής: ★ Εξαιρετικά μικρό μέγεθος (~220 KB) ★ Αποθήκευση αγαπημένων ερωτήσεων ★ Παρακολούθηση/Αποθήκευση προόδου ★ Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηχητικής ανάδρασης ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη να ΜΗΝ δείχνει άμεσα τη σωστή. Αυτό γίνεται επί τούτου έτσι, ώστε ο χρήστης να επαναλάβει το τεστάκι και να ανακαλύψει μόνος του τη σωστή απάντηση. Επιπλέον, με αυτή τη διαδικασία του δίνεται η αφορμή να εμπεδώσει καλύτερα και τις υπόλοιπες ερωτοαπαντήσεις της εκάστοτε θεματικής ενότητας. Γιατί, όπως είναι γνωστό, “Επανάληψις, μήτηρ πάσης μαθήσεως”. (Στην πραγματικότητα η μάθηση έχεις δύο μανάδες: την επανάληψη και την περιέργεια ^_^ ).

Read more from the official application page here: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.alamot.bioltests

Step By Step Guide To Install & Use Τεστάκια Βιολογίας For PC

Using an Android App on Windows Computer is kind of tricky and you need to follow some extra steps. It is because the Windows computer (https://www.microsoft.com/en-us/windows) can only run the EXE file as an application. Since Android apps (https://www.android.com) come with a .apk file that your computer can not run or execute. In this case, we will use some third party software like Bluestacks or Nox Player (software or app or games emulator) who can emulate your Τεστάκια Βιολογίας app on PC and you are ready to start using this app from your computer.

It is worth mentioning that, Τεστάκια Βιολογίας is a popular app and will run smoothly in your Windows 10/8/7 and even in XP or the vintage Windows Vista.

Just need to follow the steps mentioned below to make it work perfectly. Follow on…

Step 01: Install BlueStacks or Nox Player on your computer. If you haven’t yet downloaded and installed those, please go to this link https://www.bluestacks.com/ (for BlueStacks Official Download) or https://www.bignox.com/ (for Nox Player Official Download).

Step 02: Once BlueStacks is installed on your PC, open it from your Start menu or icon located at Desktop. It will take some time to initiate all the programs for the very first time.

Step 03: When BlueStacks is fully opened; just click on the “Google Play Store” icon which you will find on the home screen of BlueStacks.

Step 04: On the Play Store, find the “Search Box” at the top and type Τεστάκια Βιολογίας and hit enter on your keyboard. Pick the first app and then click on “Install”. If you don’t find your app on Google Play Store, then use this link – https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.alamot.bioltests and download the APK and once downloaded; drag that APK file on the home screen of BlueStacks and it will be installed automatically.

Step 05: After the app installation is complete; open Τεστάκια Βιολογίας from the “installed apps” section of Bluestacks. Or, you will find your newly installed app on the home screen of BlueStacks.

Step 06: Awesome! You are done. Keep exploring the features of Τεστάκια Βιολογίας and stay on top of everyone (as you are smarter than everyone out there because you know how to use it on your PC and you can leverage your time, knowledge, and skills properly from now on).

What’s Next?

Loved our tutorial and installation guideline and found it helpful? Don’t forget to share it with your friends and colleagues following the social share icons below. 🙂

Disclaimer & App Usages Policy:

We the BitGlit Editors panel are not affiliated with Τεστάκια Βιολογίας at any level. The image, APK File and other media of this page are copyrighted to the Developer of this app, and they hold the right. We don’t provide or host any Download link and if you find any link; then they are from third-party sources like APK Pure and APK Mirror.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top